Ακύρωση Συναυλίας του Γιώργη Τσαντάκη στα Κορνάρεια 2015

Η προγραμματισμένη συναυλία του γνωστού Στειακού βιολάτορα Γιώργη Τσαντάκη στο πλαίσιο των Κορναρείων ακυρώνεται.