Το λιομάζωμα – Οι φάμπρικες, του Γεωργίου Εμμ. Αυγουστινάκη

Τ Ο  Λ Ι Ο Μ Α Ζ Ω Μ Α – Ο Ι  Φ Α Μ Π Ρ Ι Κ Ε Σ Όπως γινόταν πριν 60 και πλέον χρόνια στο χωριό μου , Απίδι Σητείας. Πέρασε το Φθινόπωρο με ήλιο και με μπόρες, τώρα του λιομαζώματος εφτάσανε οι ώρες. Τα λιόφυτα θα πιάσουνε όλοι

Περισσότερα

Aγάπης

Ο Κρητικός σαν αγαπά την μαντινιάδα βγάνει, τον πόνο απού χει στην καρδιά τραγούδι τονε κάνει. Φωτεινή Κουνελάκη Ως σ΄ αγαπώ δε σ΄ αγαπά η μάνα που σε γέννα, γιατί κι αυτή χει άλλα παιδιά μα γω χω μόνο εσένα. Ανωνύμου